Politiken, 27. august 2011:

Det forsvundne barn

 

Erik Valeur debuterer med meget lang adoptionskrimi.

 

Den legendariske journalist Erik Valeur - stifter af Press og kendt blandt andet fra sine skarpe mediekommentarer her i avisen - debuterer nu som skønlitterær forfatter med romanen ' Det syvende barn '. Det er en slags adoptionsroman på næsten 700 sider, der kredser om et spædbørnshjem i Skodsborg, Villa Kongslund. I anden halvdel af 1900-tallet fungerede børnehjemmet som en mellemstation, hvor den facademoralske overklasse kunne få sine børn uden for ægteskabet ekspederet videre til plejefamilier uvidende om deres fortid eller ophav. Det kommer der en krimiintrige ud af, da der i 2008 begynder at dukke anonyme breve med mystiske budskaber op hos en række personer med tilknytning til stedet.

BREVET indeholder et billede af en gruppe børn og teksten: »De syv små dværge - fem drenge og to piger - bor på Elefantstuen og er alle parate til finde et godt hjem i det nye år!«. Det skaber panik i samfundets højeste kredse, blandt andet hos nationalminister Ole Almind-Enevold, og budskabet sætter flere i gang med en eftersøgning efter især ét barn, John Bergstrand. Dette barns historie kan vække skandale og bringer derfor død over flere mennesker i løbet af romanen. I forstanderindens protokol står alle hemmeligheder nedfældet, men den får man først aktindsigt i til sidst.

Som man kan høre på ministerens navn og titel, løber der også et satirisk spor igennem romanen, med allegoriske stikpiller til VKO-regeringen, spindoktoriet og pressens ulidelige overfladiskhed i almindelighed. Hibbene er ikke subtile og kun mådeligt morsomme - som i tilfældet med den gennemgående tv-station ved navn Channel DK, hvis populistiske chef udlægger ethvert tilløb til publicistisk etik og hensyntagen som knægtelse af ytringsfriheden. Og desværre spænder satiren ben for romanens krimiambitioner, der også halter noget på grund af den generelle overvægt af gentagelser og overflødige oplysninger, som får læseren til at droppe at lede efter spor. Alt bliver fortalt, intet bliver vist. Ikke mindst derfor er romanen så lang.

FRA ' KONG Ødipus' og frem har adoption været et stort tema i litteraturen, tilsyneladende med ekstra skrue i de seneste identitetsfikserede årtier, hvor vigtige emner som familie-og forældreskab, arv og miljø samt etnicitet og nationalitet er blevet sat på spil i fortællinger om adoption.

Adoptionshistorier er simpelthen godt litterært stof, der indbyder til at hale hele udtrækket af forvekslinger, forbytninger, genkendelser, hemmeligheder og afsløringer ind - samt til at bekræfte den appellerende forestilling om, at identiteten er en gåde, der kan og skal løses.

I det lys er det overraskende, hvor lidt Erik Valeur får ud af temaet.

Som uundværlig revser af dansk journalistik har han meget at lære os alle. Men som romanforfatter er der et stykke vej igen, før det begynder at blive interessant.

LASSE HORNE KJÆLDGAARD.

boger@pol.dk

Bogens første sætning »Kvinden blev fundet i sandet omtrent midtvejs mellem Skodsborg Badehotel og Bellevue Strandpark tidligt om morgenen den 11. september 2001«.