Berlingske Tidende, 2. marts 2004:

Ny ballade i kølvandet på DR-skandale

Er der »handlet i porten« i DR i forbindelse med degraderinger og påtale efter omstridt TV-program, spørger DR-journalist

En af de mest anerkendte og priste dokumentar-journalister i Danmarks Radio sætter nu spørgsmålstegn ved, om der på topniveau i den licensfinansierede statsinstitution »er handlet i porten« i forbindelse med degraderingen af to chefer til menige medarbejdere og en påtale til en journalist bag et omstridt TV-program fra DR Undervisnings afdeling.

Det er chef for DRs Radiodokumentargruppe, Erik Valeur, som i et internt indlæg i DR-systemet peger på, at efterspillet til TV-dokumentaren »Det tager børn da ikke skade af« fra november er, hvad han kalder et »betændt forløb«, hvor DR-medarbejdere med »åbne øjne« i mere end to måneder lod en dagplejemor »hænge i gabestokken« frem for at rense hende for beskyldninger om vold mod et toårigt barn. Beskyldningerne førte til en politimæssig undersøgelse og en sigtelse af dagplejemoderen alene på grund af, hvad der kaldes »det mest manipulerende klip, TV-verdenen endnu har set«.

Næser til chefer

Generaldirektør Christian Nissen og programdirektør Lars Vesterløkke har i forbindelse med degraderingerne og påtalen uddelt næser til sig selv for langsommelig sagsbehandling og svigt, men Erik Valeur , der har en mindre lederstilling i DR-hierarkiet, spørger, om det er det rigtige resultat. Set i lyset af at den, som undersøgte sagen med degraderinger og en påtale til følge, programdirektør Lars Vesterløkke, i Berlingske Tidende i weekenden gav udtryk for, at han selv var i tvivl om, hvorvidt han var den rette til at undersøge sagen.

»Hvorfor interesserer journalisternes formand (i DR, Bodil Rahbek red.) sig ikke mere for det faktum, at hele sagen åbenbart – ifølge Berlingske Tidende lørdag og søndag - er blevet undersøgt af en programdirektør, der var hamrende inhabil. Det indrømmer Vesterløkke praktisk taget selv,« skriver Erik Valeur .

Professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Claus Haagen Jensen, siger om den slags undersøgelser:

»Det er et ureguleret område med stor valgfrihed. Hvis man føler sig inhabil, kan friske øjne internt eller eksternt være en mulighed. Men man skal ikke være blind for, at det at købe konsulenthjælp ikke er uproblematisk. Man kan få det resultat, man på forhånd bestiller,« siger han.

Erik Valeur bekræfter, at han har skrevet indlægget, og siger, at han ikke på nuværende tidspunkt har yderligere kommentarer.

Fakta: DR-skandalen

25. november sidste år sendte DR TV-dokumentaren »Det tager børn da ikke skade af«. Den handler om en børnepasningsordning på Mors og viser bl.a. et klip, hvor en dagplejemor tilsyneladende slår en dreng.

26. november: Dagplejemoderen politianmeldes for vold.

Begyndelsen af december: Politiet afhører journalisten bag programmet for at undersøge, om der er grundlag for at rejse sigtelse mod dagplejemoderen. Afhøringen giver ikke noget resultat.

20. december: Politiet i Thisted kræver DRs råbånd udleveret, så man kan se, om klippet med drengen, der bliver slået, er sammenklippet. DR nægter at udlevere båndene.

I midten af februar kommer det frem i en ny politiafhøring af journalisten, at der er tale om sammenklipning og dermed manipulation. Politiet afslutter efterforskningen.

18. februar: DR erkender manipulation og undskylder over for dagplejemoderen. DRs ledelse igangsætter en undersøgelse af, hvem der har ansvaret for fejlen.

26. februar: Undersøgelsen placerer ansvaret hos både journalisten og flere chefer. Journalisten får en påtale, og to chefer forflyttes.

Billedtekst: Chefen for DRs Radiodokumentargruppe, Erik Valeur , kalder i et internt DR-indlæg efterspillet til TV-dokumentaren »Det tager børn da ikke skade af« for et »betændt forløb«. Arkivfoto: Henrik Dithmer

Jyllands-Posten, 3. marts 2004:

Dokumentar-sagen: DR-direktøren skal forklare sig

DR's programetiske regler er gode, mener Christian S. Nissen. Problemet er, at de er blevet brudt i dokumentaren om dagplejemoderen fra Mors.

Generaldirektør Christian S. Nissen skal levere en mundtlig redegørelse for den interne efterforskning af skandaledokumentaren "Det tager børn da ikke skade af" til DR's bestyrelse. Det sker, når medlemmerne samles under programstrategiseminaret 16. og 17. marts.

Programmet har foreløbig ført til degraderinger af Henrik Grunnet, tidligere vinder af Cavling-prisen og medlem af chefredaktionen, samt Henrik Hartmann, leder i DR Undervisning, som producerede udsendelsen.

Begge var med i klipperummet, da tilrettelægger Hanne Ida Alsbirk foretog det omdiskuterede klip, der fremstillede dagplejemoderen som voldelig, og som ledte til grundløs politianmeldelse. Tilrettelæggeren har fået en påtale.

Generaldirektør Christian S. Nissen og programdirektør Lars Vesterløkke har tildelt sig selv næser, men som Erik Valeur , chef for DR's radiodokumentargruppe, påpeger i et internt debatindlæg i DR-systemet, som Berlingske Tidende citerede fra i går, er det principielt problematisk, at ledelsen undersøger sig selv.

Christian S. Nissen afviser, at han kunne have håndteret sagen anderledes. »Jeg har bedt Lars Vesterløkke undersøge sagen, fordi programmet er hans formelle ansvar. Derudover har jeg knyttet en stabsmedarbejder til undersøgelsen for at få flere øjne på sagen. Undersøgelsen har siden ført til handling,« siger Christian S. Nissen. »Alt det vil jeg forklare bestyrelsen, og så må bestyrelsen vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Om efterforskningen er gennemført tilfredsstillende, om sagen er fuldt belyst, og om andre skal bære en større del af ansvaret.«

Reglerne er gode nok
Christian S. Nissen afviser, at DR har behov for at stramme de programetiske retningslinjer, der gælder for journalister og dokumentarister i institutionen.

På mødet den 16.-17. marts vil bestyrelsen ellers også diskutere, om DR-journalister kan indgå aftaler, der giver kilder censurret, som det var tilfældet i dokumentaren "Fogh bag facaden", hvor statsministeren i henhold til en kontrakt fik lov at »rette misforståelser.«

»Vi havde en konference om programetik i november i fjor, så det er ikke fuldstændig ukendt for folk, hvordan vi bør arbejde. Der er ikke noget i vejen med vores regelsæt. Problemet er, at det er blevet brudt i sagen om dagplejemoderen,« siger Christian S. Nissen. Han erkender, at det er væsentligt, at DR løser problemerne i forbindelse med "Det tager børn da ikke skade af" på en måde, så alle forstår, at programmet ikke levede op til den standard, DR ønsker at holde.

Degraderingerne af Henrik Grunnet og Henrik Hartmann skal dog ikke ses i det perspektiv. »Vi arbejder ikke kriminalpræventivt på den måde,« siger Christian S. Nissen. michael.enggaard@jp.dk